top of page

מסמכים חשובים

book-2775291_1280.jpg
cyber-security-1805632_640.webp

מדיניות אבטחת מידע וסייבר - אוניברסיטת תל אביב

מטרת המסמך היא קביעת מדיניות לאבטחת מערכות המידע והמידע הממוחשב של האוניברסיטה, הגדרת יעדי האבטחה, תהליכים ניהוליים, אמצעים למימוש, עקרונות בסיסיים ליישום האבטחה, ומתן הכוונה ותמיכה בנושא אבטחת מידע והגנת סייבר.

cat-7610765_640.jpg

נוהל הגנת הפרטיות - אוניברסיטת תל אביב

אוניברסיטת תל אביב מחויבת להגן על הפרטיות, לרבות פרטיות עובדיה, תלמידיה, מי שבא בשעריה, ומי שיש להם קשר מחקרי או מנהלי אחר אליה. נוהל זה נועד לקבוע את מדיניות האוניברסיטה בהיבטים אלה, תוך איזון מתאים עם שיקולים מרכזיים אחרים בחיי האוניברסיטה, כמו קידום המחקר וחופש אקדמי, ביטחון, סדר ציבורי, וניהול תקין.

מגזין מודעות סייבר

ריכזנו עבורכם מספר עצות מודעות חשובות שיסייעו להגן עליכם מפני גורמים זדוניים ברשת.
אנו מזמינים אתכם לקרוא ולהעשיר את עצמכם בידע חשוב זה על מנת שנוכל כולנו יחד, וכל אחד לחוד, להגן על עצמינו מפני הסכנות ברשת.

נוהל הורדת תוכנות 

תוכנות רבות הזמינות ברשת מכילות בתוכן נוזקות מסוגים שונים. לכן יש להקפיד להיצמד להנחיות בנוהל זה בכל הקשור להורדת תוכנות במחשבים המחוברים לרשת הארגונית. 

הגדרה של מידע אישי

חוק הגנת הפרטיות נועד בין היתר להגן על מידע אישי של אזרחים.

בעידן הדיגיטלי של ימינו בו מידע אישי נשמר ומועבר במערכות מידע שונות  ומגוונות, חשוב לדעת מה מוגדר כמידע אישי ולהגן עליו בהתאם לדרישות החוק והתקנות.

ZOOM bomning כיצד תגנו על הזום שלכם מתופעת ה

towfiqu-barbhuiya-em5w9_xj3uU-unsplash.jpg

בשל הפופולריות הרבה של שירותי שיחות ועידה, החלו האקרים רבים לנצל זאת ולפרוץ לשיחות ומפגשים. חשוב לבצע את ההנחיות המפורטות במסמך זה על מנת להגן על הזום ועל השיחות שלכם. 

bottom of page