top of page

מי אנחנו

יחידת אבטחת מידע וסייבר - אוניברסיטת תל אביב

cyber-security-1805246_640.webp

היחידה מתמחה באבטחת מידע וסייבר,

אחראית על בחירה, תפעול, הטמעה וביקורת של כלל מערכות האבטחה וההגנה

באוניברסיטת תל אביב.

כמו כן היחידה אחראית על יישום הפתרונות, מתן תמיכה ושירות לכלל המשתמשים

וכמובן על טיפול ומניעה של אירועי אבטחת מידע. 

מערכות האבטחה שלנו כוללות מספר פלטפורמות של הגנה מהמתקדמות והנחשבות בעולם,

וזאת על מנת לפרוס מערך הגנה רחב ככל האפשר על כלל משאבי האוניברסיטה. 

 

שירותי היחידה

istockphoto-1007367156-612x612.jpg

שירותים מקצועיים

galaxy-3279274_1280.webp

ניהול אירועים

book-7528332_1280.jpg

ייעוץ ורגולציה

 

 • מתן מענה לעולמות המחקר בתחום אבטחת המידע והסייבר.

 • בחינת פתרונות אבטחת מידע מתקדמים.

 • הטמעת פתרונות אבטחת מידע מתקדמים.

 • עבודה מול ספקים ועמידתם בדרישות האבטחה.

 • בדיקת כשירות אבטחת מידע יזומה.

 • מודעות עובדים.

 • הרצאות והדרכות. 

 • התאמה אישית של פתרונות אבטחה לצרכי המשתמש או היחידה.

 

 

 • מתן מענה מקצועי ומיידי לאירועי אבטחת מידע וסייבר.עע

 • צוות מומחים לניהול אירועי סייבר (IR). 

 • ביצוע פורנזיקה וניתוח אירועי סייבר.אירועים

 

 

 • מתן מענה בנושאי רגולציה.

 • ייעוץ כללי ופרטני בתחום אבטחת המידע והסייבר.

 • שיתופי פעולה חוזיים עם מוסדות אקדמאים בארץ ובעולם בהיבטי אבטחת המידע.

 • בניית ארכיטקטורות אבטחת מידע מותאמות לתשתית הארגון ובהתאם לפרויקט ולדרישה.

 

bottom of page